EU Funding

Istraživanje i razvoj mape korisničkog putovanja (Customer Journey Mapping Platforma)

Naziv projekta: Istraživanje i razvoj mape korisničkog putovanja (Customer Journey Mapping Platforma)

Projekt je proveden u suradnji sa stručnjacima Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta u Zagrebu, odnosno sa znanstvenicom dr.sc. Andrijanom Mušura Gabor koja je prepoznata kao stručnjak u području potrošačke psihologije, poslovnog i financijskog odlučivanja te praktične primjene bihevioralnih znanosti. Projekt je usmjeren na dokumentiranje svih dodirnih točaka koje kupac ima s određenim proizvodom ili uslugom pri čemu mapping služi kao vizualni element i pridonosi boljem razumijevanju kupca. Provedba ovog projekta je jedan od koraka za siguran izlazak na međunarodna tržišta i jačanje konkurentnosti na domaćem tržištu.

Kratki opis projekta:

Kroz protekle uspješno odrađene projekte, spoznali smo važnost kreacije učinkovite mape putovanja korisnika (na engl. jeziku – Customer Journey Mapping, kratica: CJM). CJM je zapravo dokumentarno-vizualni prikaz procesa kroz koji kupac (proizvoda) ili korisnik (usluge) prolazi kako bi postigao cilj. Pomoću mape putovanja bolje razumijemo motivaciju, potrebe i želje korisnika. Ono što je novo u svijetu istraživanja tržišta jest mogućnost provođenja više manjih, ali ciljanih ad hoc istraživanja, čije brze rezultate klijenti mogu lako implementirati u svom slijedećem koraku ili poslovnoj odluci.

Ciljevi projekta

 • Kreiranje učinkovite mape putovanja korisnika koja će doprinijeti boljem razumijevaju motivacije, potreba i želja korisnika

 • Unaprjeđenje Peekator platforme razvojem metodološkog i tehničkog pristupa koji će se, nakon implementacije u platformu, moći koristiti u vlastitim neovisnim mjerenjima kupovnog iskustva kroz različita tržišta

  Ukupna vrijednost projekta: 100.000,00 HRK
  Iznos EU potpore: 70.000,00 HRK
  Razdoblje provedbe projekta: 25.06.2021. – 23.09.2021.
  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
  Kontakt za više informacija: Marin Mrša; info@peekator.com

Više informacija o strukturnim fondovima: https://strukturnifondovi.hr/
Više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Peekator d.o.o.

Razvoj i validacija mjernog instrumenta za mjerenje aktivatora korisničkog iskustva

Naziv projekta: Razvoj i validacija mjernog instrumenta za mjerenje aktivatora korisničkog iskustva

Projekt je proveden u suradnji sa stručnjacima Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta u Zagrebu, odnosno sa znanstvenicom dr.sc. Andrijanom Mušura Gabor koja je prepoznata kao stručnjak u području potrošačke psihologije, poslovnog i financijskog odlučivanja te praktične primjene bihevioralnih znanosti. Projekt je usmjeren na istraživanje i poboljšanje novog inovativnog metodološkog pristupa ispitivanja i opservacije kupaca kroz CX Aktivatore. Provedba ovog projekta je jedan od koraka za siguran izlazak na međunarodna tržišta i jačanje konkurentnosti na domaćem tržištu.

Kratki opis projekta:

Ovaj projekt proveden je sa svrhom sastavljanja mjernog instrumenta za mjerenje razine CX aktivatora koji služe dubljem razumijevanju potrošačkog ponašanja. Na temelju znanstvene literature i kvalitativnih istraživanja sastavljen je upitnik, koji je zatim prošao fazu znanstvene validacije i inicijalnog testiranja. Ne temelju toga oblikovan je mjerni instrument na hrvatskom i na engleskom jeziku za mjerenje razine CX aktivatora za različita tržišta.

Ciljevi projekta:

 • Izraditi novi mjerni instrument za mjerenje razine CX aktivatora

 • Doprinijeti općem znanju i razumijevanju ponašanja kupaca

Ukupna vrijednost projekta: 73.000,00 HRK
Iznos EU potpore: 51.100,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 14.04.2020. – 13.07.2020.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Kontakt za više informacija: Marin Mrša; info@peekator.com

Više informacija o strukturnim fondovima: https://strukturnifondovi.hr/
Više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Peekator d.o.o.

Peekator is a market research technology company that has been building survey and panel solutions since 2018.


Offices:


UK - 124 City Road, London, EC1V 2NX

Croatia - Slavonska avenija 1C, Zagreb 10000


Contact — info@peekator.com

© 2018-2024 Peekator. All rights reserved.

Peekator is a market research technology company that has been building survey and panel solutions since 2018.


Offices:


UK - 124 City Road, London, EC1V 2NX

Croatia - Slavonska avenija 1C, Zagreb 10000


Contact — info@peekator.com

© 2018-2024 Peekator. All rights reserved.

Peekator is a market research technology company that has been building survey and panel solutions since 2018.


Offices:


UK - 124 City Road, London, EC1V 2NX

Croatia - Slavonska avenija 1C, Zagreb 10000


Contact — info@peekator.com

© 2018-2024 Peekator. All rights reserved.